Alışveriş Sepetiniz

Bade Dalahmetoğlu
Bade Dalahmetoğlu
Uzman Klinik Psikolog

Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikolojisi, Aile ve Çift Danışmanlığı, Bireysel ve Grup Terapisi, Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

 

İlk, orta ve lise eğitimlerini TED Zonguldak Koleji'nde tamamladıktan sonra Bade Dalahmetoğlu, FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde anadal, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nün Sanat Toplum ve Kültür Alt Dalı'nda çift anadal yaparak bölüm birinciliğiyle lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince, Erasmus öğrenci değişim programı ile İngiltere'de Cardiff Metropolitan Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde eğitim görmüştür. Işık Üniversite'sinde Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülden Güvenç ile Teke Köyü Projesi'nde görev almış, ortaokul öğrencileri ile çeşitli grup çalışmaları düzenlemiştir ve Doç. Dr. Engin Arık'ın akademik çalışmalarına katılmıştır, gönüllü asistanlığını yapmıştır. Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi gibi birkaç psikolojik danışmanlık merkezlerinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Koç Üniversitesi'nde Yaz Araştırma Programı kapsamındaki projelerde öğrenci asistanlığı yapmıştır. Lisans eğitiminin son yılında, Arkabahçe Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi'nde "Mesleğe İlk Adım" eğitim programını tamamlamıştır. Sanat Psikoterapileri Derneğin'den Yetişkin ve Çocuk Travmasında Sanat Terapisi Ve Kısa Bilişsel Müdahalelerin Kullanımı eğitimi almıştır. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nda Dr. Nilgün Türkcan'nın "serebral palsili çocuklarla yaratıcı sanatlar terapisi" konulu projesinin asistanlığını yapmıştır. Aynı yıl içerisinde, İstanbul Psikodrama Enstitüsü'nde temel aşama Psikodrama eğitimine başlamıştır. Lisans eğitimin hemen ardından başladığı FMV Işık Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını "ebeveyn kaybı yaşamış ergenlerin yaşamamış ergenlere göre öz saygı ve ruh sağlığı değişkenlerinin incelenmesi" başlıklı tez çalışması ile yüksek onur derecesi alarak tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince, süpervizyon eşliğinde bireysel psikoterapi seanslarını gerçekleştirmiştir. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri servisinde klinik stajını yapmıştır.

 

Psk. Dan. Filiz Çetin'den "Çocuk Merkezli Oyun Terapisi" eğitimini ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Klinik Psikolog Ayşegül Ülkü Uslu'dan "Çocuk Testleri", Klinik Psikolog Olcay Güner ve Klinik Psikolog Nur Dinçer Genç'den "Çocuklarla Sanat Terapisi 1. ve 2. Modül" eğitimlerini almıştır. Prof. Dr. Zümra Atalay, Eline Snel, Irma Smegen, Dr. Özlem Sürücü, Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Dr. Özgür Bolat tarafından "Çocuklarda Mindfulness" seminerlerine katılmıştır. Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı ve Psk. Dr. Özge Altan Aytun'dan "Gottman Çift Terapisi 1. Düzey Eğitimi"ni almıştır.

 

Profesyonel meslek yaşamına özel bir anaokulunda klinik psikolog olarak başlamıştır. Çocuk ve ebeveyn görüşmeleri ve test uygulamaları yapmıştır, ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik seminerler düzenlemiştir. Eş zamanlı olarak da özel psikolojik danışmanlık merkezlerindeki çalışmalarına devam etmiştir. Sonraki yıllarda, sivil toplum kuruluşlarında kayıp, yas, zorunlu göç ve mültecilik konularında çocuk, ergen ve yetişkin bireysel seanslarını ve grup çalışmalarını yürütmüştür.

 

İstanbul Psikodrama Enstitüsü'nde Temel Aşama Psikodrama Grup Psikoterapisi Eğitimi'ni tamamlama, co-psikodramatist olabilmek için süpervizyon eşliğinde yetişkinlerle grup psikoterapisini yönetme sürecindedir.

Psikoterapilerinde Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Sanat Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Grup Psikoterapisi ve Psikodrama tekniklerini kullanmaktadır.

 

Animo Akademi bünyesinde çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi, aile ve çift danışmanlığı, bireysel ve grup terapi çalışmaları yapmaktadır.

 

Yayınları:

Arik, E., Arik, B. T., Buyuksokmen, E., & Dalahmetoglu, B. (2015). The relationship between Figure/Ground and Frontness/Backness: Evidence from Turkish. In D. Zeyrek, Ç. S. Şimşek, U. Ataş, & J. Rehbein (Eds.), Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics (Turcologica Vol. 103) (pp. 339-344). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.