Alışveriş Sepetiniz

ANİMO AKADEMİ / OPUS NOESİS İŞBİRLİĞİ İLE 

ÖZLEM MARANGOZ AYDIN VE METİN V. BAYRAK YÖNETİMİNDE FELSEFE ATÖLYELERİ

 

Opus Noesis, adını, Latince "iş" anlamına gelen "opus" ile Grekçe "noesis"ten, "aklın, sezginin ötesine geçen kavrayışının ürünü"nden, almakta. Kısaltması olan "ON", Grekçe "olmak" fiili, Türkçe "tamlık", "tamamlanmışlık" anlamlarında kullanılmakta.

 

Yaşamın hızla aktığı, evrildiği, küresel rekabetin çığ gibi her alanı etkisine aldığı günümüzde ihtiyaca yönelik, yerinde, zamanında ama en önemlisi uygun çözümlere duyulan ihtiyaç artmakta.

 

Eğitim ve Danışmanlık alanlarında alternatif içerikler üretip toplumsallaştırmak amacıyla kurulan Opus Noesis, yeni iş üretme, örgütlenme biçimlerine göre yapılanmış, ihtiyaç özelinde profesyonel grupları oluşturabilen, esnek yaklaşımlarla hareket eden; tanıla(ma), ihtiyaç belirleme, ihtiyaca yönelik, yapıya uygun ve sürdürülebilir çözümler üreten kolektivizme inanan, paylaşımcı, dayanışmacı bir kurumsal kimliğe sahiptir.

 

Opus Noesis, iş süreçlerinde temel değer ve ilke olarak "mahremiyet", "açıklık", "katılımcılık", "yatay eksenli örgütlenme", "hesap verebilirlik" ilkelerini alır ve referansı her tekil olayda etik yaklaşımdır. 

 

Opus Noesis, uygulamalı felsefe alanında bir tür özgürleşme imkanı olarak problem çözücü perspektifler sunduğu çalışmalarına Animo Akademi ile devam ediyor...

Ebeveynlerle Felsefe

Opus Noesis, Hayata Dokunan Kolaylaştırıcıları ile felsefeyi, atölye çalışmalarıyla, bir tür özgürlük imkanı olarak yaşam bilgeliğini derinleştirici nitelikte ebeveynlerle felsefe yapmaya Animo Akademi'de devam ediyor...    

 

Ebeveynlerle, ebeveyn adaylarıyla, çocuklarla ve ailelerle çalışan uzmanlarla her hafta bir kavram, konu ya da sorun üzerine felsefe yapıyoruz. Çünkü her biri ÖDEV, ZIRLAMA, YEMEME gibi çocuk, ebeveyn ve okul arasında mayınlı bölgelerden. 

 

Ebeveyn-çocuk ilişkisi hangi doğal ve kültürel kavramlar üzerine yükselir? Bunlar arasındaki çatışmalar nasıl yaşanmakta?

Ebeveynliği hangi kavramsal örgü içinde konumlandırıyoruz?

Kendimiz ile ebeveynliğimiz arasında kurduğumuz ilişki hangi kavramlar üzerinde yükseliyor?

Kendinize ebeveyn olarak yüklediğiniz sorumluluklarınız neler?

Ebeveynliğe dair inanç, tutum ve davranışlarınız, temelini nereden alıyor?

Ebeveyn olmaktan kaynaklanan çatışmalar, daha çok hangi kavramlarla tanımlanıyor?

Tüm bunların arasında ne tür ilişkiler var ve ebeveynliğe dair tutumumuzu nasıl etkilemekte?

 

Kendinizi, ebeveynliğinizi, çocuğunuzla ilişkinizi, iletişiminizi, paylaşımlarınızı, sorunlarınızı, çatışmalarınızı, yaşadıklarınızı anlamlandırmanızı kolaylaştırmak, kendi çözümlerinizi geliştirmenizi desteklemek üzere her hafta uygulamalı felsefe yöntemlerini kullanarak birlikte felsefe yapıyoruz.

 

Sevgili Anneler ve babalar,

Anne-baba adayları,

Çocuklarla çalışan uzmanlar,

Konuya ilgi duyanlar... gelin birlikte felsefe yapalım.

 

Uygulamalı felsefenin sorunların çözümünde kullanılabileceğini, yaşama iyi geldiğini birbirimizden öğrenerek, birbirimizi anlayarak deneyimleyelim; gelin ortak sorunlarımız özelinde birlikte felsefe yapalım. Felsefe yapalım ki mayınlı araziyi temizleyip üzerinde güvenle dans edebilelim. Üstelik bunu, göz teması kurabildiğimiz, düşüncelerimiz yanında duygularımızı da paylaşabildiğimiz yüz yüze atölye çalışmaları ile yapalım.

Çocuklarla Felsefe

Opus Noesis, Hayata Dokunan Kolaylaştırıcıları ile felsefeyi, atölye çalışmalarıyla, bir tür özgürlük imkanı olarak çocuklarla felsefe yapmaya Animo Akademi'de...  

 

Covid sürecini büyük ölçüde geride bıraktık. Okullar, yüz yüze eğitime başladı. Hayat, görece olağanlaştı. Çocukların yorulmaksızın sordukları sorulardan yola çıkarak çeşitli kavramların tartışma konusu yapıldığı göz teması kurabildiğimiz, düşüncelerimiz yanında duygularımızı da paylaşabildiğimiz yüz yüze atölye çalışmaları başlıyor.

Neden Çocuklar Felsefe Yapmalı?

* Çocuklar sanılanın aksine çok iyi felsefe yaparlar ve severler.

* Düşünmek öğrenilir.

* Düşünmeyi öğrenmenin en iyi yolu soru sormak, sorgulamaktır.

* Felsefe yapmak bir çeşit düşünme ve odaklanma egzersizidir.

* Disipline edilmiş düşünmenin meyvesi gönüllü öğrenmektir.

* Düzenli olarak felsefe yapan çocuklar konuşulan konuyu anlamak, düşünmek, odaklanmak, düşüncelerini düzenlemek, yorumlamak, fikir oluşturmak, söylemeye cesaret etmek, düzenli cümleler ile söyleyebilmek, uygun kelimeleri seçebilmek için yoğun bir zihinsel süreç yaşarlar.

* Derslerdeki başarıları artar.

 

#Diğer kazanımlar ve atölyelerimize katılım için bize ulaşabilirsiniz.