Alışveriş Sepetiniz

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan iletişimlerine, ilişkilerine ve yaşadıkları sorunlara bir uzman aracılığı ile ayna tutulması faaliyetidir. Evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında aile içi bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Her ne kadar problem durumlarının çözümü için başvurulması gereken bir alan olarak algılansa da daha sağlıklı bir iletişimi eksenine alarak bireylere farkındalık yaratma amacı taşır. Bireylerin aile içi etkileşiminin kültürel bağlamını gözeterek yargılayıcı ve yadırgayıcı olmayan bir tarz benimser ve her ailenin kendine özgü yapısını gözeterek problem çözme stratejileri geliştirmeyi hedefler. Bireyi aile kimliği içerisinde bir bileşen olarak ele aldığı için diğer terapi ekollerinden ayrılır ve bütüncül bir yaklaşım sergiler. 

 

Aile danışmanlığındaki amaç; aile içinde yaşanan sorunlarda bireylere psikolojik açıdan destek sağlamaktır. Bu anlamda işlenen konu açık ve nettir. Aile bireylerinin yaşadıkları sorunların çözümü ve kişilerin birbirlerine olan davranışlarında iyilik hali sağlanmaya çalışılır. Bu iyilik hali dışarıdan bakıldığında aile içinde görüldüğünden farklı olabilir fakat her ailenin kendi iç dinamiklerinin farklı olduğu unutulmamalıdır. Belirgin ve esnek olarak çizilen sınırlar sayesinde daha sağlıklı bir iletişime kapı aralayarak yaşamaları konusunda destek verilir. Bu destekler, aile bireyleriyle önceden belirlenen zamanlarla, belirli aralıklarla gerçekleşen seanslarla düzenlenir.   

 

Aile danışmanlığı hizmetinin kapsamını; öncelikli olarak eşler arasında ya da yakın ve geniş aile çevresindeki diğer bireylerle yaşanan ilişkilere dayalı sorunlar, ailenin yaşam dönemlerine uygun yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı gibi konular oluşturmaktadır.

 

Üstün Zekalı/Özel Yetenekli Çocukların Ailelerine yönelik Ebeveyn Danışmanlığı

*Üstün zekalı/özel yetenekli çocukların tanılanması,

*Eğitimsel düzenlemelerinin yapılması (uygun okul seçimi ve birebir eğitimsel çalışmalar)

*Yaşadıkları sosyal duygusal sorunlar (yalnızlık, arkadaş ilişkileri, kardeş ilişkileri sorunları)

*Dikkat sorunları

*İki kere farklı'lık durumları

*Okuma sorunları

*Akademik öz düzenleme becerileri

*Motivasyon sorunları

*Kaygı sorunları

*Yüksek beklentilerle baş edememe

*Beklenmedik Başarısızlık

*Mükemmeliyetçilik

ve üstün zekalı/özel yetenekli çocuklarla ilgili daha pek çok konuda bilişsel, sosyal-duygusal ve yönetimsel süreçlere yönelik Aile Danışmanlık Desteği alabilirsiniz.