Alışveriş Sepetiniz

Yaratıcı Drama Ve Kazanımlar

Yaratıcılık; insanın duyuşsal, bilişsel, devinimsel birikiminin, üzerinde yoğunlaşılan alanda özgün bir ürün biçiminde ortaya çıkması olarak tanımlanabilir. Yaratıcı drama etkinliklerinde de buradan yola çıkarak sanat, bilim ve sosyal yaşantının bir arada kullanımı ile gelişen süreçlerin yansıması kullanılarak bahsi geçen alanlara katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Yaratıcılık insan yaşamına yön veren önemli bir kavramdır. Yaratıcı drama, kişinin;

 • Problemlere karşı çözüm yolları bulmasını,
 • Orijinal sonuçlara ulaşmasını,
 • Mantıklı önermelerde bulunmasını,
 • Kendi potansiyelini fark etmesinş,
 • Gözlem yapmna yeteneğinin gelişmesini,
 • Çevrede olup biteni algılamasını,
 • Duygu ve düşüncelerini fark etmesini ve yönetmesini,
 • Kendi başarılarını fark etmesinİ,
 • Sorgulama yeteneğini geliştirmesini,
 • Bilinen şeylerden özgün ve özgür şeyler çıkarmasını,
 • Araştırmacı bir düşünce yapısı geliştirmesini,
 • Özgün sentezlere varmasını,
 • Çok yönlü düşünebilmesini,
 • Olaylar arasında yeni ilişkiler kurmasını,
 • Disipliner olmasını ve düşünmesini,
 • Aktif, meraklı ve sorgulayıcı olmasını,
 • İleriyi görebilmesini sağlayacaktır.    
İçerikler

1.     Tanışma Çalışmaları

2.     Ayna Çalışmaları

3.     Kişilik Çalışmaları

4.     Ritim ve Vücut tanıma

5.     Kendini Tanıma ve Tanıtma

6.     Duyguları Tanıma ve İfade Etme

7.     Nesne Çalışmaları

8.     Problem Tanımlama ve Çözme

9.     Farkındalık Çalışmaları

10.  Dinleme Çalışmaları

11.  Sosyal İletişim

12.  Rol Çalışmaları

13.  Rol ve İfade

 

*Çocukların çalışmalar esnasındaki duygu ve düşünceleri dersin gidişatını değiştirebilir ve içerikleri şekillendirebilir.