Alışveriş Sepetiniz

DRAMA doğaçlama sanatından yola çıkarak iç dünyamızı destekleyici materyaller kullanarak somutlaştırarak aktarmamızı sağlar.

 

Katılımcılar arası etkileşim ve iletişimi destekleyerek durumlar karşısındaki  tutumlarını net bir şekilde sunmalarını amaçlar.

 

Bunu yaparken sözcüklerden, hayatın içinde deneyimlediğimiz anlardan  ve temel olarak oyun ve tiyatro tekniklerinden destek alır. Yaşayarak gösterir, ayna tutar, yani hayatı prova ettirir. Yeniden anlamlamdırır.

 

Katılımcılar süreç içerisinde kendileri ile eşsiz bir yolculuğa çıkar, yolda kendilerini, çocukluklarını hatta belki kendi çocuklarını ve ebeveynlerini bulup onlarla oyun arkadaşı olurlar... Yaratıcı drama süreci yaşadığımız hayatı "hadi bir de böyle deneyelim" demenin bir yoludur 😌 Destekleyicidir, farkındalık yaratır...

 

Katılımcılar hangi yaş gurubunda olurlarsa olsunlar kendi yaşam deneyimlerini, iç dünyalarını doğaçlama ve oyun ile ortaya koyarlar ki bu benim için bu "tanıma ve tanışma evresi" demektir. Etkinlikler sırasında lider zaman zaman katılımcı ve her zaman aktif gözlemci olarak süreci yönetir. Çalışmalar sonunda tutumlar tüm katılımcılarla birlikte ele alınır ve bu da "değerlendirme ve anlama evresi" demektir.

 

Anlaşılacağı üzere yaratıcı drama ile  en temelde iletişim becerileri izi destekleyerek yaşadığımız dünyayı ve bireylerin tutumlarını anlamamıza olanak sağlar. Araştırmacı Arthur T. Jershild "Çocukların oyun sırasında oyunlar aracılığı ile kendi güçlerini sınadıklarını, atılıma giriştiklerini, rekabet ettiklerini, oyunda kaybetseler(!) bile bunu kabullendiklerini bu nedenle oyunların toplumsallaşma sürecinde önemli olduğunu" vurgular. Yani oyun sağlıklı bir oranda maruz kalma ve alanı yaratır ve tam da bu sebeple yaratıcı fikirler geliştirerek sorun çözme becerilerini destekler.

 

DRAMA YOLU İLE;

 

 • Grup yolu ile sosyalleşme
 • Beden dili kullanımı
 • Rol oynama
 • Dil gelişimi
 • Hareket koordinasyon
 • Dikkat konsantrasyon
 • Stres yönetimi
 • Takım çalışması
 • Yaratıcılık ve doğaçlama
 • Teatral yetenekleri geliştirme
 • Sunum ve kendini etkili bir şekilde ifade etme
 • Empati
 • Eleştirel düşünce

 

Becerilerimiz desteklenir.

 

DRAMA LİDERİ, alanda profesyonel, tecrubeli, yaş gurubunun ve özelliklerinin farkında tüm sürece hakim sürekli ve etkili gözlemci, yerinde ve dozunda müdahale ederek katılımcıların yolculuklarına eşlik etmelidir.

 

KATILIMCILAR, çocuk ya da yetişkin bireyler olabilirler süreç konusunda bilgilendirilmiş olmalıdırlar. Tamamen gönüllü olarak sürece dahil olmalıdırlar. Böylelikle süreçten maksimum verim sağlanmış olacaktır.

 

Animo Akademi de çocuk, yetişkin, ileri yaş bireyler ile bu yolculukta eşlikçiniz olmak benim için büyük bir heyecan kaynağı...

İflah olmaz oyun severlerle buluşmak dileğiyle...